Sensortechnologie
7 november 2019

Temperatuurtransmitter met IO-Link

IO-Link-interface voor analoge sensoren

Een bestaande machine geschikt maken voor de toekomst, kan betekenen dat alle sensoren vervangen moeten worden door sensoren die communiceren via bijvoorbeeld IO-Link. Echt noodzakelijk is dat lang niet altijd, want de TH-TIO interface is ontworpen voor temperatuurmetingen met een 3-draads Pt100-sensor of een thermokoppel. Het is een van de eerste producten met een IO-Link-interface uit de nieuwe IO-Link-productserie van Müller Industrie-Elektronik. Een serie die geleidelijk als maar groter moet gaan worden.

Thermokoppels en PT100-sensoren worden nog heel veel gebruikt. Deze analoge sensoren zijn echter niet in staat om direct aan een busgestuurd meetsysteem gekoppeld te worden. Te allen tijde moet daarvoor het meetsignaal van analoog naar digitaal omgezet worden. Nu wordt daarvoor veelal de sensor via lange aansluitdraden verbonden met de besturing waarin de omzetting van analoog naar digitaal plaats vindt. Door de lange draden treedt er verlies van het meetsignaal op en is de kans op storing heel erg groot. Beter is het om bij de sensor de omzetting plaats te laten vinden en te communiceren via een digitale veldbus. Voor bestaande Thermokoppels en PT100-sensoren moet er dus een interface komen zodat het meetsignaal vlak bij de sensor omgezet kan worden en geschikt gemaakt voor digitale communicatie.
Met name voor aanpassing en modernisering van bestaande installaties waarin thermokoppels of PT100-elementen in verwerkt zijn, is de nieuwe TH-TIO een slimme oplossing. Deze module vormt immers direct de schakel tussen de analoge temperatuurmeting en de hedendaagse digitale besturing van de machine.

Voordeel IO-Link
Het toepassen van IO-Link heeft vele voordelen. De gestandaardiseerde communicatie met sensoren en actuatoren die zijn uitgerust met IO-Link maakt dat het mogelijk is om gebruik te maken van extra sensorgegevens en talrijke onafhankelijke diagnosefuncties, naast natuurlijk de verliesvrije overdracht van meet- en schakelsignalen. Daarnaast kunnen fout-, diagnose- of statusmeldingen onafhankelijk door de sensor met de besturing uitgewisseld worden. Ook zorgt de IO-Link-integratie op sensorniveau er voor dat niet alleen de machinekosten om laag gaan, maar vereenvoudigt ook het vervangen van de sensor met behoud van redundante parametergegevens wanneer dat nodig is door het uitvallen van een sensor. De beschikbaarheid van machines en systemen is hierdoor aanzienlijk hoger doordat stilstandtijden korter zijn en de herstart tijdens onderhoud of reparatie sneller is.
Omdat Müller de vele voordelen van IO-Link beschikbaar wil gaan maken, breidt zij de serie Modulaire Economische Sensoren en Modulaire Compacte Sensoren langzaam uit met IO-Link-compatibele types. De complexe regel-, diagnose- en bewakingsfuncties van de IO-Link-compatibele temperatuur-, druk- en niveausensoren optimaliseren immers processen in Industrie-4.0-machine-omgevingen en creëren ideale omstandigheden voor I4.0-toepassingen in de machine- en fabrieksomgeving.

Meer nieuws van Marktechnical BV
Meer nieuws over Sensortechnologie