Achtergrond
25 mei 2011

Spanning- en (lek)stroomlogger van formaat

Het meetinstrument tussen power quality analyzer en multimeter

Er is de laatste jaren een groeiende behoefte aan power quality analyzers die een compleet beeld geven van de netspanningskwaliteit. Om uitsluitend inzicht te krijgen van het stroomverbruik van uw installatie is een stroomlogger sneller inzetbaar en daardoor doeltreffender. De Kyoritsu 5010 en de 5020 zijn veelzijdige stroomloggers die ook gebruikt kunnen worden voor het loggen van (lek)stromen en eventueel spanningen en beschikken over functies die maken dat deze instrumenten snel en eenvoudig een totaalbeeld geven van wat er in de installatie plaats vindt.

Wie op zoek gaat naar een power quality analyzer, kan deze te kust en te keur van verschillende fabrikanten vinden. Al deze meters hebben gemeen dat ze een compleet beeld kunnen geven van wat er allemaal aan storingen op de netspanning aanwezig is. Vaak kunnen deze meters zoveel dat het uitvoeren van simpele metingen zoals alleen het willen registreren van de spanning of de stroom vrij omslachtig is. Daarbij komt dat voor deze metingen de power quality analyzers eigenlijk veel te duur zijn.
Toch heeft de power quality analyzer een aantal mogelijkheden die een simpel apparaat zoals een multimeter niet heeft. Met name de mogelijkheid om gedurende langere tijd te kunnen registreren wat er allemaal met de netspanning gebeurt, maakt dat ze zo handig zijn. Ook de mogelijkheid om te kunnen triggeren op een event ontbreekt op een multimeter. Juist deze mogelijkheid maakt dat onregelmatig voorkomende gebeurtenissen juist wel gemeten kunnen worden.
De power quality analyzer heeft dus duidelijke voordelen. Toch maakt de prijs dat lang niet elke elektrotechnicus op pad gaat met een dergelijk meetinstrument en dus niet in staat is om te kunnen onderzoeken waarom bijvoorbeeld een aardlekschakelaar op onregelmatige momenten ineens geactiveerd wordt.

De tussenweg
Waarom schakelt een ALS? Om dat te kunnen meten, hoeft alleen de stroom in de installatie gemeten te worden. Met de 5010 of de 5020 van Kyoritsu heeft u de beschikking over een compacte maar complete (lek)stroomlogger waarmee probleemloos geregistreerd kan worden wat er voor stromen in de installatie lopen. Hierbij kan tegelijkertijd aan alle drie de fasen gemeten worden, omdat de logger beschikt over drie kanalen.
Doordat het instrument voorzien is van een display, is het mogelijk om direct tijdens het loggen een beeld te krijgen van de huidige stand van zaken. De stroomlogger heeft een zeer groot geheugen, wat het mogelijk maakt om tot 60.000 metingen op te slaan. Hierdoor is er een gedetailleerd beeld te krijgen van het stroomverloop over langere tijd. Het genoemde aantal metingen geldt overigens voor alle metingen verdeeld over alle ingangen. Worden er drie ingangen gebruikt, dan kunnen er in totaal 20.000 metingen van afzonderlijke fasen gemaakt worden en alleen als er maar één ingang gebruikt wordt, is het maximale aantal metingen 60.000.
Om gedurende langere tijd te kunnen loggen, kan de meetintervaltijd naar wens ingesteld worden. Als kortste tijd is dat 1 s. Bij het gebruik van slechts één ingang kan dan gedurende ruim 16,5 uur de stroom gevolgd worden. Wordt de maximale intervaltijd van 1 uur ingesteld, dan kan de meter zelfs gedurende 2500 dagen onafgebroken aan het werk zijn. Het spreekt voor zich dat bij een zo lange gebruiksduur er geen batterijvoeding meer gebruikt kan worden. De meter is dan ook voorzien van een mogelijkheid om extern te kunnen voeden (bij het gebruik van alkalinebatterijen kan de meter gedurende 10 dagen continu in bedrijf zijn).

Voor het complete artikel klikt u hier  

Meer nieuws van Havé-Digitap BV