besturingstechniek
11 juni 2019

SIF-400 trainingssysteem

Praktijkgericht trainen in Industrie 4.0

SMC is gespecialiseerd in industriële automatisering en is leverancier van pneumatische componenten. Hun afdeling SMC International Training introduceerde onlangs het SIF-400 trainingssysteem (Smart Innovative Factory) dat het onderwijs in Industrie 4.0 technologie op diverse niveaus toegankelijk en praktijkgericht maakt. Deze moderne trainingsopstelling is een hoogwaardig geautomatiseerde ‘smart factory’.

Goede technici die ontstaan niet spontaan, maar moeten terdege opgeleid worden. Daar is onderwijzend Nederland voor die op verschillende niveaus mensen opleidt tot de techneuten die de industrie graag ziet komen. Nu hebben we daarbij meteen een heikel punt te pakken, want veel scholen kunnen in de ogen van de industrie niet voldoen aan de normen die zij graag zien. Afgestudeerde leerlingen zijn veelal nog lang niet klaar om volledig ingezet te worden als ontwikkelaar, installateur of service monteur. Binnen het bedrijf waar ze komen te werken, moeten ze vaak nog een uitgebreid trainingsprogramma volgen.
Een veel gehoorde klacht van de industrie is dat scholen niet up to date zijn. Veel opleidingsinstituten lopen jaren achter op de praktijk wat maakt dat afgestudeerde leerlingen ook niet bij de tijd zijn. Waarom de scholen achter lopen, is veelal een kwestie van geld en tijd. Het binnen halen van de allernieuwste technieken en het maken van het bijbehorende lesmateriaal kost het nodige. Daar komt nog bij dat een leraar die al jaren in het onderwijs werkzaam is, ook vaak niet op de hoogte is van dat wat er in de praktijk van vandaag de dag allemaal gebeurt.
Wil het onderwijs beter kunnen aansluiten bij dat wat de industrie wil, dan vraagt dat wat hulp. Vanuit het bedrijfsleven zou veel meer geld en materiaal en niet te vergeten kennis de school in gedragen moeten worden om de toch al overbelaste leraren te ondersteunen.

Kant en klare modules
Bij SMC International Training hebben ze dat begrepen. Zij hebben speciaal voor het MBO een modulair systeem ontwikkeld waarmee leerlingen kunnen leren wat ze mogen verwachten van Industrie 4.0. Met het systeem weten ze niet alleen wat er kan, maar zijn ze ook in staat om machines te helpen bouwen die voor de productie moeten zorgen. SIF-400 vormt namelijk een ‘connected enterprise’ die fabrieks- en bedrijfsnetwerk verbindt. Met het systeem kan een maatwerkbestelling van een klant in de webshop gekoppeld worden aan de productie. Tot en met de aflevering van het gewenste product kan met het systeem in een leeromgeving uitgevoerd worden. Het gehele proces wordt gemonitord met managementsoftware. SMC heeft de eerste SIF-400 opstelling geleverd aan technisch opleidingscentrum CPLN in Neuchâtel, Zwitserland. Daarnaast is het onderwijssysteem op de T2 Campus in Genk (België) geplaatst.

Doorlopende leerlijn in beroepsonderwijs
Met de SIF-400 kan het beroepsonderwijs op MBO niveau 3 en 4 kennismaken met de modernste technieken. Voor het leren werken met uitdagende pneumatische toepassingen en het verkennen van de werking van elektrische actuatoren zijn volop mogelijkheden. Op MBO niveau 4 en het steeds vaker aangeboden niveau 5 (‘associate degree’) kan de SIF-400 worden ingezet op het gebied van mechatronica, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, ICT-opleidingen en uiteraard smart technology. Op HBO niveau en aan een technische universiteit kan het onderwijssysteem verdieping bieden en bijdragen aan onderzoek. Alle technische facetten, zowel mechatronisch als softwarematig, worden dan volledig benut.
Uiteraard kan het systeem ook ingezet worden in opleidingsinstituten die zorgen voor na en bijscholing van mensen die al jaren werkzaam zijn in de industrie.

Meer nieuws van SMC Nederland BV
Meer nieuws over besturingstechniek
Meer nieuws over Industriele automatisering