Beurzen, congressen, seminars, events
18 maart 2014

Seminar Industrial Ethernet

Veel wetenswaardigheden over dit universele netwerk

Dat Industrial Ethernet zich ondertussen behoorlijk stevig geworteld heeft binnen de industriële automatisering, mag duidelijk zijn. Niet voor niets dat FHI samen met PI Nederland op 3 april het seminar Industrial Ethernet organiseert. Gedurende deze dag komt er een groot aantal sprekers aan bod die u bijpraten over de stand van zaken en de nieuwste ontwikkelingen om u zodoende nog verder te helpen om dit netwerk ook binnen uw eigen organisatie succesvol te gaan gebruiken.

Nu is Industrial Ethernet al niet meer weg te denken binnen de productie omgeving en hierbij sluit de procesautomatisering snel aan. Het netwerk biedt immers tal van voordelen waaronder snelheid, kostenreductie, diagnosemogelijkheden en remote engineering. Met het oog op minder technisch personeel zijn dit voordelen die u de onderscheidende voorsprong kan geven op collega bedrijven binnen de branche.
Om dit netwerk optimaal te kunnen benutten, is er veel kennis nodig, kennis die de branche graag met u deelt. Samen met FHI en PI Nederland organiseren daarom een 17-tal bedrijven op donderdag 3 april 2014 voor de eerste keer het seminar Industrial Ethernet. Gebruikers en potentiële gebruikers kunnen zich op deze dag in vrij korte tijd bij laten praten over de mogelijkheden van dit netwerk. PI Nederland noemt het zelfs een collectief consult met volledige informatie over de basis, het gebruik maar vooral de integratie en de mogelijkheden van Industrial Ethernet, waarbij de innovatie net is begonnen en de mogelijkheden eindeloos zijn.
Als locatie is gekozen Kontakt der Kontinenten te Soesterberg. Hier zal vanaf 10.00 uur een programma afgewerkt worden met een groot aantal lezingen waaronder een drietal plenaire lezingen met de titels Industrial Ethernet, een nieuwe standaard?, Twisted Pair, het medium van ontwerp tot oplevering en als laatste Power over Ethernet, a case study. Naast deze drie plenaire lezingen zijn er parallel een drietal tracks met lezingen over functionaliteit, architectuur en medium. Bij functionaliteit gaat het om welke kansen er liggen in de procesindustrie door het toepassen van Industrial Ethernet. Bij architectuur komen de verschillende protocollen aan bod die binnen het vakgebied bestaan en bij medium gaat het om de vraag hoe informatie van punt A naar punt B kan worden gebracht. Om met de woorden van PI Nederland te spreken, een collectief consult dus met volledige informatie op één dag

Industrial Ethernet, een nieuwe standaard?
De eerste lezing is van Hans Goossens, Technisch Manager bij Ballast Nedam Parking en docent Industriële Automatisering bij ROVC Technische Opleidingen. Zijn verhaal mag u zien als een inleidende lezing. Hierin zal eerst uitgelegd worden wat bedoeld wordt met de term Industrial Ethernet. Aansluitend worden de standaarden besproken en wat de voor- en nadelen zijn ten opzichte van veldbussen. Tot slot zal over mogelijke toepassingen worden gesproken.
Jan van Oostende, Technisch Verantwoordelijke Netwerkruimtes bij het Ministerie van Defensie neemt daarna het stokje van hem over en zal het hebben over Twisted Pair, het medium van ontwerp tot oplevering.
Industrial Ethernet heeft in de afgelopen decennia de wereld veroverd en binnen de sectoren automatisering en productie is dit netwerk op vele plekken in gebruik. De mogelijkheden van Industrial Ethernet zijn dan ook groot echter, de technische valkuilen zijn dat ook! Deze lezing benaderd het fenomeen Industrial Ethernet van een andere kant dan gewoonlijk. U wordt in een sneltreinvaart meegenomen langs diverse onderwerpen die u helpen onvolkomenheden in uw netwerkbekabeling te voorkomen, ook op de lange termijn. Van engineering tot ontwerp, van installatie tot en met de geteste oplevering van uw Twisted Pair netwerkbekabeling passeren de revue.
Na deze lezing volgen de drie parallele tracks. Hier treft u o.a. lezingen aan met als titel Industrial Ethernet in de proces industrie, Ontdek de verborgen kracht van Industrial Ethernet!, Wireless from the sensor to the network, Kan ik Industrial Ethernet toepassen binnen een SIL 3 applicatie? en Kwalificeren en certificeren van netwerk bekabeling. Dit is slechts een willekeurige greep uit het totale aanbod, maar het geeft wel aan dat men naast diepgang ook in de breedte wil kijken naar alle mogelijkheden van dit netwerk.

Tot slot
Zoals al verteld, vindt het evenement plaats op donderdag 3 april in Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg. Vanaf 9.30 uur wordt u verwelkomd en om 10.00 uur start de eerste lezing. De dag wordt afgesloten om 15.45 uur met een netwerkborrel die naar verwachting tot 16.30 uur zal duren.
Het bezoeken van de dag is zoals gebruikelijk bij dit soort seminars geheel gratis. Wel dient u zich van te voren aan te melden via de website van het evenement. Hier treft u de volledige informatie aan over het programma en de deelnemende bedrijven. Ook op de sites van FHI en PI Nederland staat nog de nodige informatie.

Voor informatie en aanmelding www.indethernet.nl

Meer nieuws van PI Nederland
Meer nieuws over Beurzen, congressen, seminars, events