aandrijfsystemen/motion control
9 februari 2016

Ruim verder dan de norm

Kosten besparen dankzij slim gekozen motoren

Het duurt niet lang meer en dan moeten alle elektromotoren die verkocht worden voldoen aan de IE3-richtlijn. Voor fabrikanten van motoren is dat over het algemeen geen probleem. Zij zijn er klaar voor en kunnen nu vaak al motoren leveren die kunnen voldoen aan de richtlijn IE4. Deze motoren zijn niet alleen ver vooruit als het gaat om de richtlijnen en de techniek, maar kunnen ook voor de gebruiker een aanzienlijke besparing opleveren.

Met heel veel moeite zijn er onlangs in Parijs weer nieuwe afspraken gemaakt aangaande energiebesparing hetgeen uiteindelijk zal leiden tot verschillende richtlijnen waar we in de toekomst ook allemaal nog aan moeten gaan voldoen. Met betrekking tot elektromotoren is er al heel veel geregeld en zoals in figuur 1 te zien is, zullen over een jaar alle motoren die verkocht worden, moeten voldoen aan de richtlijn IE3. Nog een jaar te gaan, lijkt heel kort, maar in principe hoeft niemand hier bang voor te zijn. Hoe moeizaam het maken van afspraken in Parijs ook was, het voldoen aan de richtlijnen is geen enkel probleem. Sterker nog, de toekomstige richtlijn IE4 ligt al binnen handbereik, want veel motoren kunnen al aan deze richtlijn voldoen. Deze motoren gaan nog efficiënter om met de opgenomen energie hetgeen niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor de economie. Hoewel de wetgeving vooral dient om het totale energiegebruik en de CO2-uitstoot te verminderen, is de daarvoor ontwikkelde technologie tegelijkertijd winstgevend voor individuele klanten. Als een nieuwe elektromotor zorgvuldig voor een specifieke toepassing wordt gekozen, kunnen de levenslange bedrijfskosten fors worden verlaagd en zal het bedrijf de aanvankelijke aanschafkosten eerder terugverdienen.

Technologische ontwikkelingen
Fabrikanten van elektromotoren, zoals Bauer Gear Motor, onderdeel van de Altra Industrial Motion Group, hadden tijd genoeg om de vereiste technologieën te ontwikkelen en in de praktijk te testen. Ofschoon de IE3-richtlijn voor motoren boven 7,5 kW pas in januari 2015 van kracht werd, leveren sommige fabrikanten al ruim voor die datum IE4 Super Premium Efficiency producten, zelfs voor toepassingen in hygiënische of explosiegevaarlijk omgevingen. We praten over het algemeen over motoren met permanente magneten. De huidige generatie magneten is dusdanig krachtig dat zelfs hele zware motoren hiermee uitgerust kunnen worden.
Praktijkgevallen lijken helaas aan te tonen dat sommige klanten vanwege het prijsverschil tussen traditionele motoren en synchroonmotoren met permanente magneten (PMSM) terughoudend zijn als het gaat om het investeren in de nieuwste technologie en dus niet profiteren van de besparing op het energiegebruik. Deze twijfels kunnen worden weggenomen door de kostenbesparing en het investeringsrendement (ROI) te bekijken en te waarborgen dat elke nieuwe motor exact op de toepassing aansluit.
Motoren die aan de voorgestelde IE4-rendementeisen voldoen, zoals BAUER’s PMSM-serie, hebben doorgaans permanente magneten, die constant een eigen magneetveld handhaven. Ze zijn duurder om te maken, maar veel sterker dan standaard magneten. Als ze in een elektromotor worden gebruikt, is voor de voeding meestal een inverterbesturing nodig, maar het rendement kan erg hoog zijn, zo rond de 96%.
Het is algemeen bekend dat elektromotoren voor 65% van het industriële stroomverbruik verantwoordelijk zijn, maar weinigen weten dat de bedrijfskosten van de motor voor 96% aan stroom opgaan. Daaruit blijkt dat de efficiency voor de totale bedrijfskosten (TCO) belangrijker is dan de aanvankelijke aanschafprijs.
Op de huidige markt moet de energie-efficiëntie een bepalende factor zijn bij het kiezen van nieuwe elektromotoren. De energiekosten zullen naar verwachting blijven stijgen en daarom moet naar de totale bedrijfskosten worden gekeken en niet simpelweg naar de aanschafprijs.

Voor het complete artikel klik hier

Voor een film over de in dit verhaal genoemde waterzuivering klik hier

Meer nieuws van Bauer Gear Motor Europe GmbH
Meer nieuws over aandrijfsystemen/motion control
Meer nieuws over Industriele automatisering