Beurzen, congressen, seminars, events
21 oktober 2021

PROFIdag 2021 weer live

Op 4 november naar de Basiliek in Veenendaal

Op 4 november a.s. organiseert PI Nederland de PROFIdag 2021 in de Basiliek in Veenendaal: hét evenement over industriële communicatie binnen de besturingstechniek waar leverancier, eindgebruiker en systeem integrator elkaar ontmoeten. Deze keer gelukkig weer een live evenement waar we iedereen in levenden lijve kunnen ontmoeten.

PI Nederland en haar leden zien ernaar uit om u weer fysiek te ontmoeten tijdens de PROFIdag op 4 november 2021 in de Basiliek in Veenendaal. Hoewel we allemaal dankbaar gebruik gemaakt hebben van de online communicatie kanalen, hebben we de kennisuitwisseling, inspiratie én het persoonlijke contact van een event op locatie erg gemist.
In de diverse lezingen en workshops komen onderwerpen aan bod als Updates van PROFINET, PROFIBUS en IO-Link, TSN, Ethernet-APL en Single Pair ethernet. Ook is er een lezing waarbij u een introductie krijgt in nieuwe locatietechnologie OMLOX.

PROFINET-netwerkdesign: zorg voor een goede basis!
Bij PROFINET bepaalt de netwerkstructuur de prestatie van het netwerk en het is vaak de ongebreidelde groei van de totale installatie die voor willekeurige uitval zorgt. Een goed netwerkdesign waarbij ook rekening gehouden wordt met toekomstige uitbreidingen is de basis van een netwerk dat jaren mee gaat.
Bart Pape van Helmholz Benelux is één van de sprekers die het gaat hebben over deze basis van het netwerk. Zoals bekend maakt PROFINET gebruik van standaard Ethernet-infrastructuur waardoor een vaste topologie niet noodzakelijk is. Lijnstructuren, ster-, boom- en combinaties zijn allemaal mogelijk. Ook is het integreren van andere netwerken zeer eenvoudig in een PROFINET-installatie. De mogelijkheden binnen PROFINET zijn nagenoeg onbeperkt. Dit brengt echter ook gevaren met zich mee. Voorbeelden zijn een onbeheerste groei van PROFINET-installaties en achteruitgang van kwaliteit en/of prestaties van de netwerken. Deze gevaren veroorzaken vaak problemen met security en netwerkbelasting. Helmholz Benelux
Hoe zijn deze valkuilen te voorkomen? Bij PROFINET is het belangrijk vooraf goed na te denken over het netwerkdesign. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere de topologie, de netwerkdeelnemers en het verkeer dat binnen een PROFINET installatie gaat communiceren.
Het is belangrijk om een netwerkdesign te hebben die ook toekomstige uitbreidingen mogelijk maken. Om een goed ontwerp te maken, heeft de PROFINET organisatie (PI) guidelines ontwikkeld. Deze zijn echter voor de gebruikers vaak lastig om te zetten naar een daadwerkelijk ontwerp.
Bart Pape zal het daarom gaan hebben over het ontwerpen van een PROFINET-netwerk aan de hand van deze PI guidelines. In verschillende stappen gaat hij door de ontwerpfase heen en geeft daarbij uitleg over de regels van PI. Daarnaast krijgt u praktische tips om een juiste netwerkstructuur op te kunnen bouwen.
Aan het eind van deze presentatie heeft u kennis gemaakt met de voorwaarden voor een optimaal PROFINET-netwerk. Ook krijgt u inzicht in de mogelijkheden van het opstellen van generieke regels. Deze regels kunnen als basis dienen voor uw PROFINET-infrastructuur.

Planning heterogene/convergente OT-netwerken
Ook René Heidl van Indu-sol (namens Prokorment) gaat in op het thema netwerken ontwerpen. Met de klassiek beschikbare netwerktools zoals TIA-Portal, E-Plan of MS-VISIO is het niet meer mogelijk om netwerken te ontwerpen waarin meer als één homogene controller, of aanvullende applicaties voor visualisatie, camera-applicaties, printer of dataserver werken. Net als in de IT-wereld is een aparte netwerkplanningstool nodig die alle controllers en applicaties in het netwerk kan plannen en tekenen. Dit planneningstool helpt u bij de te verwachten netwerkparameters zoals de verwachte netwerkbelasting met daaraan gekoppeld de gekozen updatetijd, de belasting van andere applicaties zoals Scada, camera’s, printers, toegang op afstand, dataserver, etc.
In zijn lezing laat René Heidl met een real-live applicatie zien hoe vier eigenlijk homogeen ontworpen netwerken veranderen in een heterogeen netwerk vanwege de noodzaak van een remote-access-mogelijkheid. Een goede en echte netwerkplanningstool ondersteunt u daarbij hoe dat uitgevoerd moet worden en wat daarvoor nodig is. Daarbij genereert het ontwerphulpmiddel diverse overzichten van het benodigd aantal switches en poorten in het netwerk alsmede onderdelen- en verbindingslijsten tot aan tekeningen van de netwerkopbouw en nog heel veel meer.

Condition monitoring met IO-Link en PROFINET
De term conditiebewaking verwijst naar het proces van het bewaken van de parameters die iets zeggen over de condities in machines en systemen. Tegenwoordig gaat het ‘luisteren’ naar motoren, elektronische apparaten of delen van een systeem om te controleren op fouten veel verder dan inspecties ter plaatse door werknemers. Dankzij state-of-the-art sensortechnologie, intelligente veldapparatuur en draadloze transmissie kan conditiemonitoring niet alleen continu maar vanaf absoluut overal worden uitgevoerd. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen systemen in een vroeg stadium op een dreigende storing wijzen. Betrouwbare conditiebewaking is daarom essentieel voor voorspellend onderhoud.
Gerjan Woelder van TURCK laat in zijn lezing zien wat de verschillende manieren zijn om conditiebewaking in een moderne automatisering in zowel bestaande als nieuwe applicaties vorm te geven. Zijn lezing bouwt voort op de presentatie OPC-UA & PROFINET; the basics van Nico Hanemaayer van ATS Global. In deze presentatie zal het belang van OPC UA in profinet devices getoond worden. Ook het toegankelijk maken van data op een manier die cyber-secure is zal aan de orde komen. Daarnaast zal het gebruik van een edge-gateway duidelijk gemaakt worden. Dit omdat het van belang is dat data gemakkelijk beschikbaar is en inzicht kan geven in productieprocessen. Aansluitend laat Dirk Kop van JUMO zien hoe de data uit de demonstratie van Gertjan Woelder via OPC-UA naar de cloud wordt gebracht.

PROFIBUS PA en PROFINET over Ethernet-APL
Ethernet-APL is de nieuwe fysieke laag die Ethernet tot aan het instrument in het veld brengt gebaseerd op de reeds bestaande en in de markt bekende Ethernet-protocollen zoals ProfiNet maar ook ‘toekomstige’ Ethernet-protocollen. Ethernet-APL combineert voeding en data in een (2-aderige) kabel, staat afstanden tot een 1 km toe en ondersteunt explosieveiligheid in de vorm van intrinsieke veiligheid voor aansluiting van procesinstrumentatie tot in ‘zone 0′.
In deze lezing laat Alexander Gilles van Pepperl+Fuchs BV zien hoe ProfiNet and ProfiBus PA te integreren zijn binnen een Ethernet-APL-netwerk en daarnaast ook ontsluiting biedt voor digitale ingangssignalen zoals klepstandmelders, trilvorken, etc.

Netwerktopologieën met de nadruk op ringen
Dit is de titel van de lezing van Fedor Meyer van Procentec. Allereerst gaat hij de basisprincipes behandelen. Dit omvat de componenten die nodig zijn om een ringtopologie te creëren. Deze principes zullen meer inzicht geven in hoe data zich door het netwerk verplaatst.
Tijdens het tweede deel komen de installatie, configuratie en diagnostiek van het netwerk aan bod. Hier legt hij uit hoe actieve en passieve monitoring een belangrijke rol spelen in het troubleshooten van storingen in de ring. Ten slotte zal hij zijn ervaringen delen door netwerkdiagrammen te tonen en te bespreken, en uit te leggen hoe hij alle gegeven informatie in praktijk heeft gebracht.

 


PROFIdag 2021
De PROFIdag 2021 wordt gehouden op 4 november in de Basiliek in Veenendaal. De dag begint om 9 uur met de ontvangst waarna de eerste lezing om 9.30 uur start. In totaal zijn er 18 lezingen en is daarmee het programma goed gevuld. Ook aan de inwendige mens wordt gedacht. Een drietal pauzes waarin o.a. een goed verzorgde lunch voor u klaar staat, zijn in het programma opgenomen. De dag eindigt om 16.30 uur met een netwerkborrel en een laatste mogelijkheid om de kennismarkt te bezoeken.

De deelnemende bedrijven (met presentatie):

 • ATS APPLIED TECH SYSTEMS
  OPC UA en PROFINET, the basics
 • ENDRESS + HAUSER
 • ELOBAU BENELUX
 • FESTO
  Workshop: Aansturen van een elektrische aandrijving via IO-Link
 • HELMHOLZ BENELUX
  PROFINET-netwerkdesign: zorg voor een goede basis!
 • IFM ELECTRONIC
  IO-link: waar staan wij nu anno 2021 en wat is te realiseren?
 • JUMO MEET- EN REGELTECHNIEK
  Koppeling IO-link sensoren van temperatuur, geleidbaarheid via OPC UA naar de CLOUD
 • MURRELEKTRONIK
 • PEPPERL+FUCHS
  PROFIBUS PA en PROFINET over Ethernet-APL
 • PHOENIX CONTACT
  PROFINET the way to TSN (Engelstalig)
 • PROCENTEC
  Netwerktopologieën met de nadruk op ringen
 • Prokorment
  Planning of heterogeneous/convergent OT-Networks outside TIA-Portal, E-Plan or MS-VISIO (Engelstalig)
 • SynchronicIT
  Omlox in a nutshell. (Micro)locatie en meer…
 • TURCK
  Condition monitoring met IO-Link & PROFINET
 • WAGO NEDERLAND
  Meer info uit je installatie halen met IO Link en wat kun je met deze info in de cloud
 • WEIDMÜLLER BENELUX
  IO-Link voor 24Vdc voedingssystemen

 

Meer nieuws van PI Nederland
Meer nieuws over Beurzen, congressen, seminars, events