Beurzen, congressen, seminars, events
20 mei 2021

Power Electronics event 2021

Drie dagen gekluisterd achter uw PC

Ook het Power Electronics Event vindt dit jaar, net zoals heel veel evenementen, digitaal plaats en wel van 8 t/m 10 juni 2021. Het doel van dit event is de diversiteit van toepassingen, innovaties en kennis te presenteren op het gebied van Power Electronics.

Ook het Power Electronics event ontkomt er niet aan om online gehouden te worden. Gezien het grote aantal lezingen, moet er daarom een drietal dagen uitgetrokken worden om alle deelnemende bedrijven en instellingen aan het woord te laten. In totaal zijn er 21 lezingen die stuk voor stuk de moeite waard zijn om te volgen. Omdat het programma te uitgebreid is, kunnen we niet alle lezingen bespreken. Voor die lezingen moet u naar de website van het evenement.

Wurth

Dag 1 – 8 juni
Op de eerste dag – 8 juni – zijn er twee lezingen die onze aandacht trokken. Als eerste de lezing van Alex Snijder van Wurth Elektronik met als titel “How to push your power-inductors for DC-2-DC applications ‘over’ the limits”.
Een power-inductor in een schakelende voeding wordt normaliter gekozen op basis van de waarde in henry, de nominale stroom en de eventueel saturatie-stroom. Meestal wordt er dan als laatste naar de afmetingen gekeken (wat past er op de print). De kans is dan groot dat u tegen de limieten aan loopt. In die gevallen, wanneer de spoel warm wordt omdat de stroom te groot is en er geen ruimte is voor een grotere spoel, moet er iets gedaan worden. Een mogelijkheid is koelen. Dit kennen we van halfgeleiders, maar kan ook met spoelen. In dit webinar laat Alex zien hoe je ook een power-inductor kan koelen. Zo zijn er zogenaamde Thermal Gap Fillers en andere nieuwe oplossingen om de temperatuur laag te houden en daarmee de nadelen die ontstaan wanneer een spoel warm wordt. Na dit Webinar heeft u beter inzicht in de effecten die het koelen van power-inductors hebben op de werking van de voeding en wat dit voor een effect heeft op het totale rendement.

Eurocircuits De tweede lezing die we onder uw aandacht willen brengen is de lezing ‘Invloed van het koperbeeld op de PCB’ van Dirk Stans van Eurocircuits
Als het over een PCB gaat, kunnen we zeggen dat wie power zegt, zegt stroom, wie stroom zegt, zegt koper en wie koper zegt, zegt layout. Het is immers de koper-layout die van invloed is op de productie van de PCB en daarna.
Vorig jaar besprak Dirk de invloed van de PCB-productiestappen op het gewenste koperbeeld. Nu vertrekt hij vanuit het getekende koperbeeld en de gewenste opbouw van de print en onderzoekt de effecten hiervan op het productieproces van de PCB en op het eindresultaat. Hij zal het hierbij gaan hebben over zaken in de layout die het productieproces verstoren of ernstig bemoeilijken tot onmogelijk maken en anderzijds op keuzes in het design van de PCB die hun effect hebben op het eindresultaat, de PCB en zijn kwaliteit en betrouwbaarheid.
De lezing van Dirk is hiermee een lezing die voor elke ontwikkelaar interessant is. Voor elke schakeling moet immers een PCB ontworpen worden.

Dag 2 – 9 juni
Acal ‘Geavanceerde batterijtest en emulatie’ is de titel van de lezing ven Ervin Mile van Keysight (namens Acal BFi).
Batterij-emulatie is een belangrijk proces. Het gebruik van een batterij-emulator in plaats van een echte batterij heeft immers vele voordelen. Een batterij-emulator helpt namelijk om een veiligere testomgeving te creëren en maakt validatie van de verschillende werkingsmodi van het apparaat mogelijk.
In de lezing gaat Ervin het hebben over hoe u eenvoudig batterijtests uit kunt voeren waarbij gebruik gemaakt wordt van batterijmodellen die u zelf kunt opstellen en hoe de batterij-emulatie uitgevoerd wordt. Hierbij is een batterij-profiler een onmisbare tool als u met verschillende batterijen werkt en uw eigen aangepaste batterijmodelbibliotheek moet maken. Deze zorgt ervoor dat u de meest nauwkeurige modellen krijgt voor het voorspellen van de levensduur van de batterij, afgestemd op uw apparaten en werkscenario’s.

Telerex Op dag twee is er ook een lezing van Antonio Hsieh van P-Duke (namens Telerex) met als titel ‘Ultra-wide input DC/DC simplifies designing’
Tijdens dit webinar gaat hij dieper in op voedingen met een breed DC/DC ingangsbereik. Vooral voor toepassingen in de spoorsector en het openbaar vervoer biedt een breed ingangsbereik veel mogelijkheden. In het verleden moest voor de verschillende boordspanningen telkens een andere DC/DC-omvormer worden geselecteerd, waardoor telkens een andere PCB moest worden ontworpen. Een breed ingangsbereik van 10 : 1 zorgt ervoor dat er nog maar één omzetter ontworpen moet worden. Dus één PCBA met één converter die voor meerdere systemen kan worden gebruikt. Een voeding met een breed DC/DC-ingangsbereik kan in verschillende industrieën voordelig zijn. Wilt u weten welke voordelen dit voor uw kan opleveren? Tijdens de lezing laat Antonio Hsieh u zien hoe P-Duke dit weet te verwezenlijken.

Dag 3 – 10 juni
CN ‘Faster time to market for your power conversion designs’ is de titel van de lezing van Sven de Coster van CN Rood.
In deze lezing gaat hij het hebben over het feit dat nieuwe ontwikkelingen in power converters nieuwe meettechnieken vereisen. Hij doelt daarbij niet op de nieuwe componenten zoals SiC (Silicon Carbide) en GaN (Gallium Nitride) halfgeleiders, maar op het feit dat bij de hedendaagse Switched Mode Power Supply in een ‘half bridge’ opstelling het lastig is om de Vgs (gate-source spanning) te meten van bijv. 15 V terwijl de drain-spanning 1000 V bedraagt en dat bij schakelsnelheden van meerdere MHz (tegenover kHz in oudere converters). De uitdaging is het vaststellen van het zogenaamde ‘Miller Plateau’, iets dat met klassieke meetprobes niet kan.
In zijn presentatie komen al deze puntjes aan bod, en de oplossing van Tektronix om die Vgs toch te kunnen meten, en ook het Miller Plateau te kunnen zien. Ook laat hij zien hoe op een snelle manier een (pre-compliance) beeld van de stoorsignalen verkregen kan worden in relatie tot de EMC-richtlijnen.

elincom Als laatste willen we de lezing van Yannic Seibert van Deutronic (namens Elincom Electronics) noemen. Zijn lezing heeft de titel ‘Hoge dichtheid in vermogenselektronica dankzij vlakke technologie’.
De huidige trends zijn hogere dichtheid, hoge frequentie en laag profiel in het omvormersegment. De vlakke technologie is de juiste topologie om ze alle drie te bereiken. De topologie heeft niet alleen invloed op de producten zelf, maar heeft zelfs een positieve invloed op de productielijn. Deze presentatie laat de voordelen zien van het gebruik van vlakke technologie voor uw vermogenselektronica, zoals een DC/DC-omzetter.

En de rest
De tot nu toe genoemde zes lezingen zijn deels een willekeurige greep uit het zeer gevarieerde aanbod. Zo is er ook voor de TU Eindhoven een belangrijke taak weggelegd. Zij leveren vijf sprekers die het over zeer uiteenlopende onderwerpen gaan hebben.
Vanuit de studio van FHI komen alle lezingen per internet naar u toe. Het enige dat u moet doen is u van te voren aan te melden via de site van het evenement en u op tijd in te loggen.


Power Electronics Event 2021 Power
Het Power Electronics Event vindt digitaal plaats op 8, 9 en 10 juni. Elke dag zijn er zeven lezingen van max. 45 minuten beginnende om 9.30 uur. Wanneer welke lezingen gegeven worden alsmede de mogelijkheid om u aan te melden, vindt u op de site van Power Electronics event 2021. Ga daarvoor naar https://fhi.nl/powerelectronicsevent/

De deelnemende bedrijven met presentatie:

Dit artikel heeft betrekking op het volgende thema
Meer nieuws van FHI, federatie van technologiebranches
Meer nieuws over Beurzen, congressen, seminars, events