Elektrotechniek
17 september 2015

Optische vlamboogdetector

Schakelt binnen 2 milliseconden

Er is steeds meer aandacht voor het voorkomen en op tijd uitschakelen van vlambogen die kunnen ontstaan in elektrische besturingskasten. De AF0500 past in deze trend. Het relais heeft twee puls uitgangen om zowel stroomopwaarts als – afwaarts schakelaars aan te sturen. Een vlamboog wordt zo onderbreken alvorens er grote schade kan ontstaan.

Grote vlambogen die voor schade en ellende zorgen, komen we gelukkig in een installatie niet veel tegen, maar als er eentje optreedt, dan zijn de gevolgen vaak heel groot. Compleet uitgebrande schakelkasten tot aan uitgebrande gebouwen alsmede mensen die ernstig verwond raken of erger, kunnen de gevolgen zijn. Wanneer echter de vlamboog kort na het ontstaan onderbroken wordt, dan kan al deze ellende misschien voorkomen worden. Bedenk hierbij dat de energie in een vlamboog heel hoog kan zijn. Zeker als de tijd relatief lang is voordat veiligheidscomponenten reageren, dan kan er al onherstelbare schade zijn aangericht.

Hoe te beheersen
Lucht is over het algemeen een goede isolator, maar een korte vonkoverslag kan er toe leiden dat de lucht geïoniseerd raakt en er daardoor een vlamboog ontstaat die zichzelf in stand houdt en die alleen stopt als de stroom onderbroken wordt. In de vlamboog kan de stroom zeer hoog oplopen. Zo hoog dat het niveau van smeltveiligheden of installatieautomaten overschreden wordt. Deze schakelen dan de stroom uit waardoor de vlamboog verdwijnt. Nu is helaas de stroom in de vlamboog niet altijd zo groot dat de veiligheidscomponenten onmiddellijk geactiveerd worden en de stroom op deze manier stopt. Veelal duurt het te lang voordat ze schakelen. Door de vlamboog kan er dan brand zijn ontstaan die helaas niet meer dooft als de stroom uitgeschakeld wordt. Hoe sneller dus de vlamboog gedoofd wordt, hoe kleiner de kans is op het ontstaan van brand in de installatie of delen daar omheen (figuur 1).

Voor het complete artikel klik hier

Voor veel achtergrondinformatie, datasheets etc. klik hier

Beurs Elektrotechniek 2015, stand 08F041

Meer nieuws over Elektrotechniek
Meer nieuws over overspanningsbeveiliging