Elektrotechniek
11 februari 2014

Omgaan met internationale eisen

Maritieme voedingen die overal voldoen

Power Technics heeft zich vanaf 2004 toegelegd op het ontwikkelen van schakelende voedingen voor de maritieme markt. De eisen die aan producten voor scheepvaart en offshore installaties gesteld worden, zijn zwaarder dan voor de gemiddelde industriële en kantooromgeving. Daar komt nog bij dat standaardisatie in de eisen nog ver te zoeken is. Hoe maak je dan een voeding die overal in de wereld is in te zetten?

Op een schip worden er globaal 2 zones onderscheiden; de brug en het open dek, en de general power zone, waarmee eigenlijk alle overige ruimten in het schip bedoeld worden.
De zones brug en open dek stellen extra hoge eisen aan de elektromagnetische emissie en immuniteit (EMC), omdat hier veel gevoelige apparatuur opgesteld is, zoals communicatiemiddelen, radar en navigatieapparaten. Deze EMC-eisen liggen wat betreft emissie ruim onder de bekende EN55022 level B en metingen beginnen al bij 10 kHz in plaats van de gebruikelijke 150 kHz.
Ook wat betreft mechanische en klimatologische eisen liggen de grenswaarden hoger dan bij de gemiddelde industriële toepassing. Vibratie niveaus van 4 g zijn gebruikelijk, daarnaast grote temperatuurswisselingen tussen -25°C en +70°C, en hoge relatieve luchtvochtigheid waarbij condensatie niet uitgesloten kan worden.

De regels
Zowat ieder land met een maritieme sector heeft zijn eigen certificeringsautoriteit die typegoedkeuringen verstrekt. Een groot deel van de eisen die aan een typegoedkeuring gesteld worden, zijn gelijk voor alle certificaten, maar er zijn veelal ook een aantal afwijkende eisen. Om er voor te zorgen dat de producten van Power Technics over de hele wereld ingezet kunnen worden, hebben ze de eisen van de verschillende landen naast elkaar gelegd. Hieruit hebben ze steeds de zwaarste eisen per onderwerp gekozen voor de testen die ze op hun producten uit laten voeren. Dit heeft ertoe geleid dat ze inmiddels een eigen testprotocol opgesteld hebben volgens welke alle maritieme producten bij een notified body worden getest. De testrapporten die hieruit volgen, zijn voor hun klanten de basis om aan te tonen dat het product voldoet aan alle gestelde eisen – ook de locale eisen. Dit vereenvoudigt het keuringstraject voor nieuwe installaties. De producten dragen standaard het kenmerk van Germanischer Lloyd (GL), maar voldoen door de uitgebreide testen ook aan EN60945 en worden zonder problemen toegelaten door Bureau Veritas (BV), Lloyds Register (LRS), America Bureau of Shipping (ABS), Det Norske Veritas (DNV) en vele andere maritieme keuringsinstanties.

Voor het complete artikel klik hier

Meer nieuws over Elektrotechniek
Meer nieuws over voedingen en filters