Datacommunicatie
28 mei 2013

Mobiel, draadloos netwerk

Voor in bijvoorbeeld treinen

Netwerken en IP-technologie worden al op grote schaal ingezet rondom de trein. Alle stations zijn met elkaar verbonden en heel veel taken met betrekking tot het spoor, worden via dit netwerk afgehandeld. Ondertussen zien we dat ook in treinen netwerktechnologie van de grond komt. Niet alleen willen reizigers draadloos kunnen internetten, maar ook heel veel besturingstaken binnen de trein kunnen gemakkelijker via een netwerk afgehandeld worden. Probleem alleen is hoe maak je een rijdend netwerk?

Een toenemend aantal treinreizigers zorgt voor een technologische uitdaging voor de spoorwegen. Weggebruikers en de reizigers in het openbaar vervoer hebben minimaal één overeenkomst, namelijk zo snel en efficiënt mogelijk van A naar B. Naast oplossingen als meer spoor en meer wegen, zijn de oplossingen van de toekomst voornamelijk gericht op elektronische sturing van de diverse verkeersstromen. Een voorbeeld hiervan is Dynamisch Verkeersmanagement met als doel een optimale doorstroming en veiligheid voor de weggebruiker of een volledige integratie van OV en wegverkeer. Betrouwbare verbindingen zijn hierbij essentieel. Dit geldt ook voor de netwerkverbindingen in een trein. Ook hieraan worden hoge eisen gesteld met betrekking tot de snelheid, de betrouwbaarheid en natuurlijk ook als het gaat om de beveiliging.
Binnen een trein kun je natuurlijk met kabels een netwerk maken, maar handig is dit niet. Rijtuigen moeten namelijk gemakkelijk aan- en afgekoppeld kunnen worden en dan is een netwerkkabel een extra aansluiting die gemaakt moet worden. Dit kost tijd, maar belangrijker is dat de koppeling ook defect kan raken en dat is niet gewenst. Zeker niet als meer en meer belangrijke besturingstaken via het netwerk verlopen. Daarbij kan de throughput ook in het geding komen omdat een slechte koppeling tussen twee rijtuigen een netwerkknelpunt kan vormen dat de gegevenstransmissies vertraagt. Om deze uitdagingen te overwinnen en af te rekenen met alle problemen die een fysieke koppeling met zich mee brengt, zien we dat binnen de trein draadloze bridges meer en meer ingezet worden voor de koppeling van het netwerk over de hele trein.

Trends voor draadloos
Een trein is lang en gemaakt van staal en dus kan er niet volstaan worden met één draadloze router die bijvoorbeeld in het midden van de trein geplaatst is. Voor een betrouwbaar netwerk is het verstandig om met meerdere access points te werken en op de plekken waar de rijtuigen gekoppeld worden twee draadloze bridges te plaatsen. De netwerken binnen de rijtuigen worden zo aan elkaar gekoppeld om te komen tot één groot netwerk dat door de hele trein loopt.
Momenteel is de meest gebruikte aanpak om IEEE 802.11a te gebruiken voor de draadloze verbinding tussen de access ponts die geplaatst zijn in de aan elkaar grenzende rijtuigen en het gebruik van een 802.11b/g-netwerk om draadloze toegang voor passagiers en personeel binnen de trein zelf te verzorgen.
De 802.11-oplossing heeft twee voordelen. Ten eerste is de beschikbare data rate op dit moment 54 Mbps. Ten tweede, omdat 802.11a en 802.11b/g verschillende frequentiebanden gebruiken waardoor de communicatie tussen aangrenzende rijtuigen en het dataverkeer binnen in de rijtuigen elkaar niet interfereren. Blikken we vooruit, dan zien we dat de gloednieuwe IEEE802.11n-standaard zelfs een TX rate levert tot 600 Mbps. Dit is voldoende om meerdere diensten tegelijkertijd of zware, breedbandige diensten (zoals video-entertainment) ook in de toekomst te ondersteunen.

Voor meer informatie http://www.modelec.nl/markten/transport

Voor het complete artikel klik hier

Meer nieuws van MODELEC
Meer nieuws over Datacommunicatie
Meer nieuws over draadloze communicatie