Achtergrond
13 januari 2011

Inspectierapporten in een handomdraai

Hergebruik van kennis en gegevens leidt tot sneller en beter resultaat.

 

Elektrische installaties moeten geregeld geïnspecteerd worden. Zeker bij grotere gebouwen dient dit door een keuringsbevoegd iemand uitgevoerd te worden. Dit kan in feite elke installateur zijn die personeel daarvoor in dienst heeft dat alle regeltjes kent. Na de inspectieronde moet er echter wel een uitgebreid inspectierapport gemaakt worden, een klus die tot nu toe vaak veel tijd en inspanning kostte.

Een doorsnee inspectierapport is niet in een uurtje gemaakt. Om een dergelijk rapport te maken, wordt veelal gebruik gemaakt van standaard software. Programma’s als Word en Excel zijn daarbij misschien wel de meest gebruikte programma’s. Veelvuldig hoor je echter dat het heel veel werk is om hiermee een goed en compleet rapport te maken. Alleen al het invoeren van alle klantgegevens en de gegevens die horen bij het geïnspecteerde object, vragen al de nodige handelingen. Gelukkig is er met de computer en de mogelijkheden om op een nette manier te knippen en te plakken het nodige her te gebruiken. Uit het klantenbestand kunnen de NAW-gegevens gehaald worden en uit een offerte of een eerder gemaakt rapport de gegevens van het object. Handig is het knippen en plakken echter niet. Wie veelvuldig wil knippen en plakken, heeft al snel vele documenten geopend en bij alles is het maar uitzoeken of het nog wel gaat om gegevens die up to date zijn. Word en Excel geven immers niet op een handige manier aan of gegevens wel correct zijn en niet ondertussen in een ander document al zijn aangepast.
Goede, specifieke software voor het maken van rapporten is er tot nu toe niet geweest. Michiel Nijsen, van de firma Maptools, kwam via zijn klanten geregeld mensen tegen die met dit probleem te kampen hadden. Hij besloot op basis van software die hij voor zijn eigen bedrijf gebruikt een rapporteersoftwarepakket te maken dat in eerste instantie bedoeld is voor de elektrotechniek. Met niet veel moeite is het pakket echter ook in te zetten op andere gebieden. In een later stadium zal hij daar de nodige aanpassingen voor gaan maken, is de verwachting.

Voor meer informatie www.inspectora.nl

Voor het complete artikel klikt u hier

Meer nieuws van MapTools