Achtergrond
7 juli 2011

Infrarood, de toepassingen

Fouten vroegtijdig zichtbaar maken

Infraroodtechnologie heeft de laatste jaren een grote vlucht gemaakt. Was het een technologie die vroeger alleen nog maar voor grote onderzoeksinstituten beschikbaar was, tegenwoordig zijn de prijzen voor warmtebeeldcamera’s zover gezakt dat in feite elk bedrijf er minstens één kan aanschaffen. Een camera bezitten is de eerste stap, maar er mee weten te werken is een tweede stap. In dit artikel proberen we u een beeld te schetsen van de mogelijkheden van infraroodopnames. Waarvoor kun je ze gebruiken en wat zijn dan de voordelen ten opzichte van andere technologieën.

Veelal gaat aan het defect raken van een onderdeel eerst een temperatuurverhoging vooraf. Dit geldt zowel voor elektronica- of elektrotechnische onderdelen, maar ook mechanische onderdelen worden vaak eerst warm voordat ze defect raken. Dit warm worden is iets dat met een warmtebeeldcamera vrij simpel zichtbaar gemaakt kan worden. In de vorm van kleuren wordt de temperatuur van dat wat de camera ziet op een display weergegeven. Daarbij werkt het apparaat contactloos, hetgeen wil zeggen dat zonder veel problemen de temperatuur gemeten kan worden van objecten die met een normale temperatuurmeter niet zomaar gemeten kunnen worden. Binnen de elektrotechniek is dat juist een groot voordeel. Met de warmtebeeldcamera kan de temperatuur gemeten worden van geleiders die onder spanning staan. Metingen aan installaties die in bedrijf zijn, kunnen dus probleemloos uitgevoerd worden. In veel gevallen is dat namelijk niet alleen wenselijk, maar ook een voorwaarde voor een goede meting. Een geleider die door een te grote belasting warm wordt, zal natuurlijk niet warm worden als de installatie buiten bedrijf gesteld is.

Warmte en elektrotechniek
Over het algemeen ontstaat er in een goed aangelegde elektrotechnische installatie alleen warmte als de belasting te groot is. Nu is dit natuurlijk een situatie die over het algemeen goed vooraf te voorspellen is. Zeker als het om huis- of bedrijfsinstallaties gaat, is prima te berekenen wat er aan stromen gaat lopen. Helaas is de werkelijkheid anders dan de theorie. Gedurende de levensloop van de installatie kan er veel veranderen en menige installatie is na verloop van tijd toch te krap bemeten. De kans dat draden warm worden is dan aanwezig, hetgeen vanwege de brandveiligheid natuurlijk niet wenselijk is.
Veel onvoorspelbaarder is de warmteontwikkeling die ontstaat door slechte contacten. Een niet goed aangedraaide verbinding kan in de loop der tijd losser gaan zitten waardoor het contact niet meer optimaal is. De groter wordende overgangsweerstand kan vrij gemakkelijk leiden tot een niet wenselijk hoge temperatuur.
De zojuist genoemde voorbeelden komen helaas vrij geregeld voor. Hoe vaak hoor je niet dat er ergens brand is geweest ten gevolge van ‘kortsluiting’ zoals dat in de volksmond genoemd wordt. In al deze gevallen is de belasting om wat voor reden dan ook zo hoog geweest dat niet de beveiliging is aangesproken, maar er wel delen van de installatie dusdanig warm zijn geworden dat er brand is ontstaan.
Om dergelijke problemen op te kunnen sporen, is een warmtebeeldcamera heel handig. Niet alleen is te zien dat er ergens een temperatuurverhoging is, maar aan de vorm is bijna altijd wel op te maken welk deel van de installatie te warm is. De meting kan probleemloos veilig uitgevoerd worden terwijl de installatie volop in bedrijf is. Zelfs bij een hoogspanningsinstallatie kan zoals op de foto in figuur 1 te zien is, gemakkelijk zichtbaar gemaakt worden dat er te veel stroom loopt waardoor delen te warm worden.

Voor het complete artikel klikt u hier

Veel informatie over infraroodtechnologie is te vinden op de site van Flir http://www.flir.com/NL/
Zeer lezenswaardig is het boek http://www.getflir.com/industrial-applications-guidebook-en/ 

Meer nieuws van FLIR Systems Inc