Achtergrond
2 oktober 2009

Het programma Flowcode en de PICkit 2 van Microchip

Eigenlijk komt de PICkit 2 debug express met de 44-pens demonstratiekaart in aanmerking voor een prijs omdat dit het kleinste PIC-programmeerapparaat ter wereld is! Even indrukwekkend is de programmertaal Flowcode van Matrix Multimedia als alternatief voor de ontwikkelomgeving MPLAB die dan niet langer nodig is. In plaats daarvan wordt voorzien in een intuïtieve programmeerinterface, gebaseerd op het stroomschema van programma’s.

Dit artikel vormt een inleiding voor het programmeren van PIC-chips, waarbij gebruik wordt gemaakt van de gratis versie van Flowcode (beperkt tot 2 kByte gecompileerde code). Dit krachtige hulpmiddel wordt gebruikt voor het opzetten van een eenvoudig programma om de LED’s op de demonstratiekaart van de PICkit 2 te laten knipperen. Hiermee krijgt u grip op de algemene werking van zowel Flowcode als de PICkit 2.

Alles begint met het stroomschema
Het schrijven van een programma begint meestal met een stroomschema, waarbij de volgorde van de stappen wordt vastgelegd die de microprocessor zal volgen. Met behulp van Flowcode is het tamelijk eenvoudig om een stroomschema te vertalen naar een werkend programma. In dit voorbeeld wordt een programma ontwikkeld dat verschillende lichtpatronen opwekt, afhankelijk of er al dan niet een knop wordt ingedrukt.

Voor het complete artikel klikt u hier

Tot besluit
Alhoewel dit artikel een eerste indruk geeft over het opzetten en configureren van stroomschema’s met het programma Flowcode, zijn veel functies van het programma nog niet genoemd. De mogelijkheden voor het uitvoeren van berekeningen, het manipuleren met stringvariabelen, het samenstellen van eigen macro’s en het invoegen van bijvoorbeeld subroutines in de programmeertaal C zijn niet nog aan bod gekomen, naast een aantal andere krachtige eigenschappen van het programma. Daartoe is het programma voorzien van studiemateriaal (tutorials) dat via het menu ‘Help’ toegankelijk is. Daarnaast biedt Matrix Multimedia uitgebreide ondersteuning via de website www.matrixmultimedia.com.

Zie ook de speciale aanbieding van Microchip om van start te kunnen gaan met een eigen ontwerp.

Meer nieuws van Microchip Technology Europe BV