industriële systeemintegratie
9 februari 2017

Het gaat nu om data

Datareporter maakt gegevens toegankelijk

Elke supermarkt staat vol met dozen, zakken en flessen die gevuld moeten zijn met een hoeveelheid de minstens overeenkomt met dat wat er op de verpakking staat. Daarbij is een hoge mate van nauwkeurigheid noodzakelijk, want er mag niet noemenswaardig minder in de verpakking zitten dan er op staat. Liefst ook niet te veel, want dat is een extra kostenpost voor de fabrikant van het product. Weegspecialist Penko kan hier alles over vertellen, ook over hoe gemakkelijk zonder extra hardware data verzameld kan worden over het vulproces voor bijsturing van het proces en rapportage.

Data is waar het steeds meer om gaat. In plaats van hardware ligt de nadruk nu op software; en vooral de toegankelijkheid van data. Een voorbeeld hoe data zichtbaar gemaakt kan worden, is Datareporter, een door Penko ontwikkeld softwarepakket om data toegankelijk te maken zonder dat daar extra hardware voor nodig is en waarbij het om veel meer gaat dan wegen en doseren.
De expert op dit gebied is Gijs van Doesburg, al jaren verbonden aan Penko en een van engineers die nauw betrokken is bij ontwikkeling en toepassing van Datareporter. Datareporter zag drie jaar geleden het daglicht en is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk hulpmiddel voor de verwerking van data. Maar wat doet de Datareporter eigenlijk? En wat kan je er mee?

Een praktijkvoorbeeld
‘Die in het veen zit, ziet op geen turfje’, is het spreekwoord, maar vandaag de dag is dat lang niet altijd slim. Neem bijvoorbeeld een producent die een dure grondstof zoals chocolade verwerkt. Voor hem is het belangrijk om goed, snel en vooral nauwkeurig te kunnen wegen waarbij de overfill van de verpakking minimaal is. Wanneer de verpakking op gewicht gevuld wordt, dient snel en vooral heel vaak per seconde gemeten te worden. De vulmachine moet immers snel werken om in een zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk verpakkingen te kunnen vullen. Werd vroeger met slechts 250 weegmomenten in een seconde gewerkt, bij de modernste machines wordt gewerkt met 1600 wegingen per seconde. Door deze snelheid is de standaard overfill op 1 kilo product van 5 gram teruggebracht naar slechts 1 gram. Omdat het bij chocolade om een relatief kostbare grondstoffen gaat, is daarmee de besparing in dit geval aanzienlijk.
Wie nu echter naast het nauwkeurig afvullen van de zakken ook een goede administratie bij wil houden, moet het registreren van het vulgewicht gaan automatiseren. Alleen wanneer alle gegevens van het vulproces goed geregistreerd worden, kan gemakkelijk en goed voldaan worden aan de eisen die te maken hebben met het leveren van de juiste hoeveelheid of ook wel aan dat wat met het e-keurmerk op de verpakking te maken heeft.

>>Lees hier het complete artikel

Meer nieuws van PENKO Engineering B.V.
Meer nieuws over industriële systeemintegratie
Meer nieuws over Software