Beurzen, congressen, seminars, events
17 april 2019

Hardware design voor een succesvol product

Eén van de lezingen tijdens de E&A beurs

Tijdens de beurs Electronics & Applications 2019 is er ook een uitgebreid conferentieprogramma met seminars over tal van actuele thema’s en onderwerpen. Met in totaal negen seminars worden ervaringen gedeeld en wordt kennis uitgewisseld. De seminars vinden plaats in de congreszaal op de beursvloer, de Croesefoyer of in de Croesezaal. Eén van de seminars op donderdagochtend 16 mei heeft als titel ‘Hardware design voor een succesvol product’, een seminar dat we van harte aanbevelen.

Het ontwerpen van elektronica is minder eenvoudig dan het soms lijkt. Bovendien heeft ook de productiezijde zijn uitdagingen. In dit seminar geven verschillende bedrijven hun visie op de productie en het ontwerpen van elektronica. Sprekers geven inzicht in integrale productontwikkeling, bespreken standaarden en behandelen praktijkvoorbeelden.

De eerste lezing van de dag wordt verzorgd door Gert Jan Snijders van Bronkhorst High-Tec BV. In zijn lezing zal hij een aantal praktijkvoorbeelden behandelen waar een design manager mee te maken kan krijgen.
De impact van het ontwerp op de testbaarheid van het product is een onderwerp waar Peter van Oostrum van Romex het over gaat hebben. Het elektrisch testen en daarmee aantonen dat uw product functioneert zoals het bedoeld is, is een van de belangrijke stappen om de eindkwaliteit van uw product te borgen. Peter zal aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien wat de gevolgen zijn als bij het ontwerpen van het product er onvoldoende of geen rekening wordt gehouden met het elektrisch functioneel of in-circuit testen van het product. Gevolgen zoals de kosten van test-tooling en de testbaarheid van het product zijn maar een paar van de mogelijke uitkomsten.

Jan Betten van Variass zal het gaan hebben over de vraag of Reliability en Compliancy vooraf te bepalen zijn in een elektronica design. Producen moeten voldoen aan een aantal wettelijke eisen, waaronder veiligheid. Voor een eindgebruiker is betrouwbaar blijven functioneren minstens net zo belangrijk. Beide aspecten zijn moeilijk achteraf toe te voegen aan een product en kunnen bij juiste toepassing zorgen voor een versterking van elkaar en het eindproduct. Jan Betten zal ingaan op de verschillende manieren om de Reliability en Compliancy van een elektronica product te voorspellen en reeds vroegtijdig mee te nemen in het ontwerp.

Bepaal al tijdens de schemafase wat je via de JTAG-interface test en wat niet. Rik Doorneweert van JTAG Technologies zal na een korte uitleg over de test- en in system programming-mogelijkheden via de JTAG-interface op IC- en boardniveau, stilstaan bij het belang om al tijdens het schemaontwerp stil te staan bij de productiefouten die eenvoudig te lokaliseren zijn via de JTAG-interface.
Voor complexere digitale -, maar ook voor mixed signal designs, voorkomt u extra ontwerpslagen, zijn productietesten effectiever en goedkoper te realiseren, en heeft de HW-engineer zelfs een mogelijkheid om zonder firmware te bewijzen dat het prototype geen soldeerfouten bevat en dat de verschillende interfaces goed zijn ontworpen. Ook voor het on-board programmeren van allerlei soorten flashgeheugens, FPGA’s en microcontrollers is het voor de winstgevendheid van het product belangrijk dat de HW-engineer zich al tijdens de schemafase een goed beeld vormt welke productieprogrammer het best passend is.
De volgende lezing wordt verzorgd door Dirk Stans van Eurocircuits. Van deze lezing was eind maart de titel nog niet bekend, maar Dirk kennende zal het wel gaan over de software achter de website van Eurocircuits waarmee een ontwerp al compleet in een simulatie opgebouwd kan worden met virtuele componenten zodat nog voordat een PCPA besteld wordt, de ontwerper kan zien of hij geen fouten heeft gemaakt die te maken hebben met de productie van de print.

Peter de Ruiter van Altium zal het vervolgens gaan hebben over EDA-tooling als centraal punt in de PCB-ontwikkeling. Volgens Peter is het niet meer mogelijk om een elektronicaproduct alleen te ontwerpen. Binnen en buiten uw organisatie zult u met diverse mensen moeten samenwerken om tot een optimaal eindproduct te komen. De componentleverancier, de collega van mechanica, uw test-engineer, uw EMS-partner zijn een paar voorbeelden om te noemen. Hoe zorgt u ervoor dat alle partijen zo goed mogelijk samenwerken aan uw elektronicaontwerp? Peter gaat daar tijdens deze lezing verder op in.

De ochtend wordt afgesloten door Stephan Krause van LPKF Laser & Electronics AG die namens Tooltronics het zal hebben over de vraag waarom we niet in-huis zelf PCB-prototypen maken door middel van graveren of laseren. Er zijn veel redenen om te kiezen voor het in-huis graveren of laseren van PCB’s. Denk bijvoorbeeld aan de flexibiliteit die dit oplevert, de onafhankelijk en dat het niet nodig is om vertrouwelijke informatie te delen. Daarbij is het gebruik van deze technieken chemicaliënvrij en daarmee milieuvriendelijk.
Printen maken door middel van graveren of laseren is niet nieuw, maar met name de laatste techniek is weer sterk verbeterd. Wat er nieuw is en waarom deze methode interessant is om te gebruiken, zal Stephan zeker uit de doeken doen.

Tot slot
Het seminar ‘Hardware design voor een succesvol product’ wordt zoals gezegd gehouden op donderdagochtend 16 mei van 9.00 tot 13.00 uur in de seminarzaal op beursvloer. Bezoekers van de beurs kunnen dit seminar gratis bijwonen na zich vooraf te hebben aangemeld. Dit doet u tegelijkertijd bij het aanmelden voor een bezoek aan de beurs.

Meer nieuws van FHI, federatie van technologiebranches
Meer nieuws over Beurzen, congressen, seminars, events