beveiliging
7 oktober 2013

Geen toegang voor cybercriminelen

Tips om ellende buiten de deur te houden

De afgelopen jaren is veiligheid in de industrie een ‘hot topic’ geworden. Systemen die zijn binnen gedrongen door hackers, ex-werknemers en anderen halen regelmatig de media. Een reden te meer om de maatregelen om industriële installaties te beveiligen onder de aandacht te brengen.

Naast het garanderen van een goed werkend systeem is de beveiliging van gevoelige informatie een belangrijk veiligheidsaspect. Niet alleen de informatie zelf is daarbij van belang, maar ook de waardevolle algoritmen waarover de controllers beschikken. Het beschermen van deze, is met andere woorden eveneens cruciaal. Naast technische maatregelen is het ook belangrijk dat medewerkers doordrongen zijn van de nood en beveiliging inbouwen in hun dagelijkse routine.

Beveiligingsniveaus
Moderne automatiseringssystemen bestaan vaak uit een mix van industriële controllers, industriële PC’s (denk aan HMI) en via het netwerk aangesloten (kantoor)computers. Veiligheid hierbinnen kan op een aantal verschillende niveaus worden gedefinieerd: fysiek, netwerk, besturingssysteem en toepassing (zie figuur 1).
Het is belangrijk dat op elk niveau een vorm van beveiliging aanwezig is. Wordt veel tijd en geld geïnvesteerd in de beveiliging van één van de niveaus en wordt op een ander niveau bezuinigd, dan vindt vervolgens een indringer altijd wel een weg om het beveiligde niveau heen en neemt hij alsnog het beheer over.

Aanbevolen
De hier besproken procedures voor beveiliging zijn onderverdeeld in drie groepen: aanbevolen, optioneel en extreem. De aanbevolen procedures zijn een goede basis waarbij geen uitgebreide investeringen in tijd of kosten nodig zijn. De optionele maatregelen vereisen meer tijd en inspanning, maar worden voor veel applicaties wel als noodzakelijk ervaren. De extreme maatregelen vragen om aanzienlijke investeringen in tijd en kosten en zijn zeker niet voor alle toepassingen geschikt.

Voor het complete artikel klik hier

Dit artikel heeft betrekking op het volgende thema
Meer nieuws van National Instruments
Meer nieuws over beveiliging
Meer nieuws over Software