apparatentesters/printplaattesters
21 mei 2015

Geautomatiseerd testen van high-voltage connectoren

Met geïntegreerd contact bescherming

Goed ontworpen testsystemen zijn uitgerust met testprobes die op de juiste manier met alleen het gewenste deel van de te testen schakeling contact maken en dit liefst jaren lang en gedurende vele testen. Om dit te garanderen, zijn er dan ook zeer veel verschillende testprobes in de handel van elk hun specifieke eigenschappen en toepassingen. Daaronder probes voor het aftasten van minuscule testpads op een print tot aan probes voor connectoren voor hoge stromen en spanningen. De HKF-615 van INGUN is zo’n probe die gemaakt is voor hoogspanning en stromen tot 225 A en bescherming biedt tegen aanraking van de contacten.

De komst van de elektrische auto heeft de vraag naar connectoren voor hoge spanningen en stromen sterk doen toenemen. Ook het aantal testsystemen om de elektronica van de auto geheel automatisch te kunnen testen, is bijna explosief gestegen.
Aangezien de elektronica in de auto geschikt moet zijn voor het regelen van een groot vermogen voor de motoren, moet dus ook het testsysteem waarmee de elektronica getest wordt ook in staat zijn om met grote vermogens overweg te kunnen. Op zich is dat geen probleem, maar willen we de test snel uit kunnen voeren, zonder dat daarvoor zware connectoren aangesloten moeten worden, dan moet het testsysteem zijn uitgerust met speciale op het testdoel afgestemde probes. We praten dan niet meer over de dunnen verende testprobes die gebruikt worden om met bijvoorbeeld de aansluitingen van een IC contact te maken, maar over zware goed geleidende probes die uiteraard wel dezelfde flexibiliteit bieden als de kleine probes.
De in het voertuig voorkomende hogere spanningen en stromen maken dat aan de probe aangepaste eisen gesteld worden. Eén daarvan gaat over veiligheid en wel het voorkomen dat het bedienden personeel per ongeluk in contact kan komen met de hoge spanning op de DUT. Alleen al deze eis maakt dat de simpele testprobe niet toegepast mag worden.

Voor het complete artikel klik hier

Beurs Electronics & Automation 2015, standnummer 8F071 

Meer nieuws van INGUN Prüfmittelbau GmbH
Meer nieuws over apparatentesters/printplaattesters
Meer nieuws over Test- en meetinstrumenten