Datacommunicatie
10 april 2013

Gateway van BACnet naar PLC

Koppeling PLC's aan BACnet gebouwautomatisering

Gebouwen automatiseer je met een gebouwbeheersysteem en binnen de industrie worden PLC’s en industriële netwerken gebruikt voor de automatisering. Beide systemen zijn afgestemd op de verschillende taken en omdat deze veelal totaal verschillend zijn, hoeven in principe beide systemen niet met elkaar te communiceren. Toch zijn er applicaties waarbij het wel heel handig zou zijn als er communicatie over en weer mogelijk is. De vraag is dan hoe moet dat?

De industriële automatisering en de gebouwautomatisering met veldbussen zoals BACnet zijn twee verschillende werelden die niet met elkaar kunnen communiceren. Toch zijn er situaties waarbij het uiterst handig is als er wel communicatie plaats kan vinden. Wanneer er bijvoorbeeld vanuit de gebouwbeheersing pompen voor de waterleiding aangestuurd moeten worden die op hun beurt weer vanuit een PLC en een motorsturing geregeld worden, dan moeten beide werelden elkaar wel kunnen verstaan.
Daar waar PLC’s, die PROFIBUS of PROFINET gebruiken, geplaatst worden in gebouwen waar veelal gecommuniceerd wordt via BACnet, ontstaan er problemen. Er zijn maar weinig systemen op de markt waarmee het mogelijk is beide systemen eenvoudig met elkaar te laten communiceren. Industriële PLC’s zoals de STEP7 PLC’s van Siemens of de PLC’s van VIPA communiceren niet over BACnet en in de gebouwautomatisering komen maar weinig industriële veldbussen zoals PROFIBUS of PROFINET voor. Om beide systemen toch te kunnen koppelen, is er een interfacemodule nodig die voor koppeling tussen de beide netwerken en voor de vertaling van de berichten over en weer zorgt. Een dergelijk soort interface is de BASgatewayLX van het Amerikaanse bedrijf Contemporary Controls.
Door VIRES, leverancier van o.a. industriële communicatieproducten, is onlangs succesvol via deze BASgatewayLX een PLC van zusteronderneming VIPA Nederland gekoppeld aan BACnet. Hierbij biedt de BASgatewayLX een eenvoudige, kosteneffectieve methode om een industrieel netwerk te koppelen aan een BACnet/IP domotica netwerk.
De VIPA PLC communiceert met de BASgatewayLX via Modbus RTU (RS485), de BASgatewayLX daarentegen communiceert via BACnet/IP met het BACnet Ethernet netwerk. Er bestaat eveneens de mogelijkheid om met de VIPA PLC te communiceren via Modbus TCP, maar hiervoor is de VIPA NET PLC (31xSN/PN) nodig.

Voor het complete artikel klik hier

Meer nieuws van 4S Industrie B.V.
Meer nieuws over Datacommunicatie
Meer nieuws over domotica/bussystemen
Meer nieuws over gateways / bridges / toegangspunten