Elektrotechniek
8 juli 2015

Driver voor LED-lampen

Hoe te selecteren conform CE

De CE markering van een LED-lamp impliceert het voldoen aan verschillende eisen qua veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit (EMC), RoHS en Ecodesign. Veiligheid, EMC en RoHS zijn onderwerpen die op verschillende manieren al uitvoerig aan bod zijn gekomen in de voorbije jaren. Nieuwer zijn de eisen aangaande Ecodesign. De CE-verklaring van producten die binnen the scope van het Ecodesign vallen, dienen te refereren naar de richtlijn 2009/125/EC.

De LED-driver is in elke LED-lamp een essentieel deel dat grotendeels het al dan niet voldoen aan de CE-eisen bepaalt. Om die reden heeft de selectie van de LED-driver een grote invloed op het behalen van de benodigde keuringen tijdens de certificatie. De lampenproducent kan op zoek gaan naar een gepaste driver die voorzien is van de volledige rapporten en certificaten. Figuur 1 toont de verschillende onderdelen die van belang zijn voor een CE markering van een LED-driver of de aansturing. Dit artikel behandelt de verschillende factoren die essentieel zijn voor het verkrijgen van een CE-markering voor de Europese markt voor drivers of aansturingen van LED-lampen.

LVD als veiligheidseis
De huidige LVD-richtlijn (Low Voltage Directive, Laagspanningsrichtlijn) is gebaseerd op de 2006/95/EC die vanaf 20 april 2016 vervangen zal worden door de 2014/35/EU. De nieuwe richtlijn vermeldt expliciet de functie en de verantwoordelijkheid van iedereen die elektrische apparatuur op de markt brengt. De LED-driver die in een lamp voorkomt, zou moeten voldoen aan zowel de EN61347-1 als algemene veiligheidseis voor verlichting en aan de EN61347-2-13 voor de veiligheidskeuring van de LED-sturing. Wat de eerste norm betreft – de algemene veiligheidseis voor verlichting – de versie die momenteel van toepassing is, is de EN61347-1:2008+A1:2011 die geldig is tot 1 januari 2016. Op dat moment zal de EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013 al op alle bestaande en nieuwe producten van toepassing zijn. Wat de tweede norm betreft, de momenteel van toepassing zijnde veiligheidskeuring voor de LED-aansturing EN61347-2-13:2006 is geldig tot 8 oktober 2017. Om te besluiten, is het raadzaam om een LED-driver te selecteren met LVD EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013 en EN61347-2-13:2006.

Meer nieuws van Telerex
Meer nieuws over Elektrotechniek
Meer nieuws over verlichtingstechniek