Datacommunicatie
29 september 2015

Draadloos via licht

Datacommunicatie snel en direct

Als je kijkt naar de manieren van datacommunicatie, dan komen we voornamelijk systemen tegen die gebruik maken van koperkabels, glasvezels of systemen die draadloos via radiogolven werken. Draadloos via licht is iets waar je niet zo snel aan denkt, maar dat grote voordelen heeft ten opzichte van de genoemde systemen. De DDLS 500 van Leuze biedt deze mogelijkheid voor draadloze communicatie via IR-licht.

Datacommunicatie via koperkabel is nog altijd het goedkoopst, maar kent ook grote beperkingen. Met name als er gecommuniceerd moet worden met een bewegend object, dan moet er goede kabel gebruikt worden en dan nog is na een bepaalde tijd de kabel door de mechanische belasting aan vervanging toe. Draadloos is dan een veel prettiger oplossing. Hierbij zult u waarschijnlijk niet onmiddellijk aan communicatie via licht denken. Deze vorm kennen we voornamelijk van glasvezelverbindingen, maar ook zonder de glasvezel kan er optisch gecommuniceerd worden. We zien dit echter niet zo vaak, omdat draadloos meestal via radiogolven plaatsvindt. WiFi is daarbij voor lokale netwerken de meest toegepaste vorm. WiFi heeft echter een aantal nadelen. Het protocol zorgt er voor dat de communicatie niet echt real time is en zeker als er veel ander dataverkeer is, kan de vertraging aardig oplopen. Een draadloze optische verbinding met behulp van lasers heeft hier geen last van. Hierbij is er immers maar één zender die door de ontvanger gezien wordt. Dit is meteen ook een beperking van het systeem, want zender en ontvanger moeten wel uitgericht worden zodat de laser goed op de ontvanger schijnt. Hierdoor is deze vorm van communicatie niet geschikt voor dataoverdracht van en naar objecten die vrij door een ruimte kunnen bewegen. Het object waarmee gecommuniceerd dient te worden, moet altijd binnen de lijn van de laser blijven.
Kijken we naar de toepassing van radiosignalen in magazijnen en fabriekshallen, dan zien we dat door al het aanwezige metaal (alle stellingen tot aan het gebouw toe) de communicatie ook aardig verstoord kan worden. Licht heeft hier geen last van en kan een snelle betrouwbare verbinding opleveren. Licht heeft alleen last van vervuiling en bijvoorbeeld stoom- en mistvorming. Door toepassing van IR-licht worden de invloeden hiervan wel minder, maar men zal hier wel rekening mee moeten houden.

Voor het complete artikel klik hier

Meer nieuws van Leuze
Meer nieuws over Datacommunicatie
Meer nieuws over draadloze communicatie