oscilloscopen
6 juli 2017

DL350 ScopeCorder

Een compact, draagbaar combinatiemeetinstrument

De recorder die lijntjes op papier zet om zo het verloop van één of meerdere parameters in de tijd te kunnen vastleggen, is al lang uit de tijd. Nu doen we het digitaal met een digitale recorder of gebruiken we een oscilloscoop op de langzaamste tijdbasis, een oscilloscoop met recorderfunctie, of wordt het een recorder met oscilloscoop-functies. De nieuwste ScopeCorder van Yokogawa is een apparaat dat voor meer dan alleen recorderfunctie is te gebruiken.

De papierrecorder van vroeger was een analoog instrument dat zonder onderbrekingen metingen op papier vastlegde. Geen enkele verandering van de meetsignalen werd gemist, maar niet altijd goed zichtbaar gemaakt omdat inzoomen op de gebeurtenissen niet mogelijk was. Met de komst van de digitale recorder die constant metingen vastlegt in een geheugen, kwam hier een einde aan. Uitvergroten van de meetresultaten was een kwestie van anders weergeven van de vastgelegde meetpunten, waarbij wel opgemerkt moet worden dat in tegenstelling tot een analoog instrument de digitale recorder wel een beperkte resolutie heeft. In verticale zin is de resolutie afhankelijk van de gebruikte AD-omzetter terwijl de bemonsteringssnelheid de horizontale resolutie bepaalt.
Weergeven van de metingen kan natuurlijk op een willekeurige computer, maar er kan ook een computer en beeldscherm in het apparaat zelf ingebouwd worden waardoor ook op de werkvloer zelf al naar de resultaten van de metingen gekeken kan worden. We gaan dan al aardig in de richting van een apparaat dat we een ScopeCorder noemen. Met functies zoals triggering en het kunnen verrichten van metingen aan signalen met hogere frequenties alsmede het kunnen weergeven van periodieke signalen, wordt de recorder al meer een oscilloscoop. Het inbouwen van deze functies is de extra stap die van een recorder een ScopeCorder maakt met ingebouwd beeldscherm en functies die we van een oscilloscoop kennen.
Aan de andere kant hebben we de oscilloscoop. Met de komst van de digitale oscilloscoop met een zeer uitgebreid geheugen en de mogelijkheid om niet alleen periodieke signalen weer te kunnen geven, heeft dit apparaat functies van de recorder er bij gekregen. Toch blijft er een verschil. De oscilloscoop van vandaag de dag moet signalen weergeven met liefst een zo hoog mogelijke frequentie terwijl het bij de recorder gaat om veel lagere frequenties, maar wel om metingen die liefst zo lang mogelijk door kunnen lopen, met een zo hoog mogelijke resolutie in zowel de tijd als de Y-richting.

Meer nieuws van Yokogawa Europe Solutions BV
Meer nieuws over oscilloscopen
Meer nieuws over recorders/dataloggers
Meer nieuws over Test- en meetinstrumenten