Achtergrond
26 augustus 2009

DKD-kalibratie bij GMC

Opening nieuw kalibratielaboratorium en 25 jarig bestaan.

GMC-Instruments Nederland B.V. waarbij GMC staat voor Gossen, Metrawatt en Camille Bauer, leverancier van industriële meet-,regel-, test- en meettechniek, vierde onlangs het feit dat 25 jaar geleden de firma opgericht werd als Nederlandse vestiging van Gossen en Metrawatt. In 1993 kwam hier door een fusie Camille Bauer bij en veranderde de naam in GMC. Onder die naam is het bedrijf nog altijd actief en bij velen bekend. Al is het alleen al van de diverse beursen waar het bedrijf zich jaar in jaar uit presenteert. Uniform in het groen tonen ze dan wat er aan nieuws is op meetgebied. De komende beurs zal daar zeker iets bij zijn dat gaat over hun nieuwe DKD-kalibratielaboratorium, dat werd geopend tijdens het feestje ter ere van het jubileum.

Kalibratie is iets dat geregeld uitgevoerd moet worden bij meet- en testapparatuur. Ook de meetapparatuur die GMC verkoopt zal geregeld terug moeten zodat er voldaan kan worden aan internationale normen voor kwaliteitsmanagementsystemen (bijvoorbeeld ISO 9000 tot 9004, VDA 6.4, QS 9000 en TS 16949). Om te voldoen aan deze normen, moet van meetapparatuur bekend zijn wat de afwijkingen zijn zodat meten echt weten is.
GMC biedt al jaren de mogelijkheid om de door hun verkochte apparatuur te laten kalibreren, maar tot nu toe werden ze of in Duitsland of bij diverse laboratoriums in Nederland gekalibreerd. Vanaf 25 juni jl. is men in staat om die werkzaamheden in eigen huis in Woerden uit te kunnen voeren. Voor de klant scheelt dit tijd omdat de apparatuur niet doorgestuurd hoeft te worden, maar direct na binnenkomst overgebracht kan worden naar de geacclimatiseerde ruimte van het kalibratielab. Daarnaast biedt het in huis uitvoeren van de kalibratie als voordeel dat eventuele reparaties tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden. Een externe firma kan bijvoorbeeld alleen constateren dat het meetapparaat ver buiten de specs ligt terwijl GMC dan meteen de vereiste reparatie uit kan voeren waardoor het apparaat weer volop operationeel is. Men kent immers de producten en ook de wegen om snel en vakkundig te kunnen herstellen wat niet meer goed is.
Voor het uitvoeren van de kalibraties heeft GMC in haar pand een lab gebouwd dat geheel geacclimatiseerd is en waar voldoende ruimte is voor twee mensen die het werk uitvoeren. In de ruimte staat naast de opslagplek voor de binnenkomende meetapparatuur de nodige kalibratoren en aanverwante hulpmiddelen en is er plaats voor een kleine reparatieafdeling. Deze plek is binnen de geacclimatiseerde ruimte geplaatst zodat na de reparatie niet eerst weer gewacht hoeft te worden voordat het apparaat op de gewenste temperatuur gebracht is.
Het lab is zo ingericht dat GMC nu beschikt over een DKD- (Deutsche Kalibrier Dienst) geaccrediteerd kalibratielaboratorium. Uiteraard hoort daarbij dat de mensen die er werken ook in staat zijn om volgens deze standaard de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Hierdoor zijn ze in staat om de kalibraties volgens de zeer hoge normen van de DKD te verzorgen. Voorheen kon dat ook, maar dan alleen via het moederbedrijf in Duitsland. Doordat nu ook het lab in Nederland aan deze norm voldoet, kunnen opdrachten snel en vakkundig in eigen hand afgewerkt worden.

meer informatie: www.gmc-instruments.nl

Voor het complete artikel klikt u hier

Meer nieuws van GMC-Instruments Nederland B.V.