analoge multimeters/testpennen
6 februari 2014

De multimeter met updatefunctie

Nieuwe generatie 6½ digit digitale multimeter

Bij de Multimeters voor labtoepassingen is de 34401A DMM van Agilent een begrip. Deze multimeter heeft een opvolger gekregen, namelijk de 34461A die op veel gebieden hetzelfde te bieden heeft, maar ook veel opvallende nieuwe eigenschappen heeft. Dit maakt dat deze multimeter nog multifunctioneler is. Zelfs als het gaat om het meten van spanning en stroom, biedt deze nieuwe meter nieuwe functies die zeer welkom zullen zijn in het lab.

Multimeters kunnen grofstoffelijk in twee groepen ingedeeld worden. Allereerst zijn dat natuurlijk de handheld-exemplaren. Hiervan zijn er dagelijks vele duizenden in gebruik. Daarnaast zijn er de Multimeters voor labgebruik die veel minder toegepast worden. Tussen beide groepen zit een groot verschil. Niet alleen zien we dat de specificaties en de prijs sterk verschillen, ook het soort metingen waarvoor ze ingezet worden, verschilt sterk. De handheld-exemplaren worden vaak ingezet als veredelde spanningszoeker. Wie even snel wil weten of er op bepaalde punten binnen een schakeling of installatie een spanning aanwezig is, heeft voldoende aan de meest simpele multimeter. Zelfs de exacte waarde die men meet doet er vaak niets toe. Neem bijvoorbeeld alle metingen aan de netspanning. In bijna alle gevallen is het alleen van belang dat de gemeten waarde rond de 230 V ligt in onbelaste toestand. Afwijkingen van enkele volts zijn niet belangrijk, omdat hier toch niets aan veranderd kan worden. Hetzelfde geldt bij metingen aan de DC-voedingsspanning van menig apparaat. Ook hier is de multimeter vaak meer een luxe spanningszoeker.
Het feit dat de handheld-multimeter door velen niet echt als een precisie meetinstrument beschouwd wordt, valt op te maken uit de manier waarop menig technicus met dit meetinstrument om gaat. Heel veel Multimeters wonen onder in een gereedschapkoffer samen met zwaar gereedschap. Eigenschappen als robuustheid en bestand zijn tegen vallen van grote hoogte zijn dan ook zeer belangrijk. Hierna komen factoren als veiligheid, gebruiksgemak en prijs en heel ver achteraan de nauwkeurigheid.
Uiteraard zijn er ook gebruikers die wel van de handheld-meter een hoge nauwkeurigheid verwachten en ook in het veld metingen verrichten waarbij het echt gaat om de laatste cijfertjes achter de komma, maar veel zijn dat er niet. Ook zien we dat in het lab op menige plek een handheld meter gebruikt wordt. Wie echter metingen moet verrichten met zeer hoge nauwkeurigheden, zal veelal beter uit zijn met een meter die bedoeld is voor labtoepassingen en kan beter het draagbare exemplaar in de gereedschapkoffer laten liggen.

Voor het complete artikel klik hier

Voor meer achtergrondinformatie over de 34461A klik hier

Meer nieuws van Acal BFi
Meer nieuws over analoge multimeters/testpennen
Meer nieuws over Test- en meetinstrumenten