Datacommunicatie
25 november 2013

De eerste stappen met MyriaNed

Met deze handige, uitgebreide kit zet u snel de eerste stappen

Ontwikkelen van elektronica is een lastige zaak. Vandaag de dag is het namelijk niet alleen de hardware die ontwikkeld moet worden, maar moet ook de software voor de besturingscomponenten en de programmering van bijvoorbeeld de FPGA’s uitgedokterd worden. Gelukkig wordt ons op sommige vlakken veel werk uit handen genomen. Voor veel componenten of toepassingen zijn er evaluatiekits beschikbaar. Zo ook voor MyriaNed, het draadloze sensornetwerk dat ontwikkeld is door DEVLAB.

Ingenieursbureau Van Mierlo uit Eindhoven, één van de leden van DEVLAB, heeft een tijd geleden een kit op de markt gebracht die bedoeld is voor hen die graag de mogelijkheden van MyriaNed willen gaan onderzoeken. Met deze kit kunnen onmiddelijk de eerste stappen gezet worden met het ontwikkelen van een testopstelling om te gaan bekijken in hoeverre MyriaNed ook voor uw applicatie geschikt is, zonder dat u zich hoeft te buigen over de hardware en de software die de netwerkcommunicatie regelt.

Wat is MyriaNed
MyriaNed is een draadloos netwerk met als belangrijke kenmerken dat het ad hoc, zelf organiserend werkt zonder routers of repeaters. Daarbij is het netwerk schaalbaar tot meer dan 10.000 nodes die een opvallend laag energiegebruik hebben (figuur 1).
Draadloze netwerken hebben over het algemeen moeite met veel deelnemers (nodes). Een goed voorbeeld hiervan is Wi-Fi. Als er bij Wi-Fi meer dan 30 nodes vlak bij elkaar actief zijn, dan is het systeem meer dan 80% van de tijd bezig met netwerktaken en is er slechts 20% ruimte voor datacommunicatie. Bij MyriaNed is dit totaal anders. Proeven met ruim 1000 nodes in een kantoorruimte hebben aangetoond dat het draadloze netwerk dat doet waarvoor het bedoeld is, namelijk het versturen van data en niet bezig zijn met zichzelf in stand houden.
Een conventioneel draadloos netwerk verzamelt informatie en stuurt dit naar één centraal punt (sink). Bij dit centrale punt worden de gegevens geanalyseerd en in de meeste gevallen is het niet mogelijk om informatie terug te sturen naar het punt waar de informatie vandaan komt.
Binnen MyriaNed is geen centrale autoriteit aanwezig. Alle nodes zijn gelijk aan elkaar en maken zelf beslissingen. Het gaat er bij MyriaNed om dat de informatie verspreid wordt over het netwerk Dit gebeurt door middel van roddelen – ze vertellen de informatie van anderen door. De een vertelt wat tegen de ander en die vertelt dat weer door. Zo komt het te verspreiden nieuws overal aan, tenzij het nieuws niet interessant genoeg is om door te vertellen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de informatie al een keer verzonden is of de data zo weinig veranderd is dat het niet belangrijk is voor het systeem. Voor het roddelen maakt het niet uit of er een node is die niet functioneert, het komt uiteindelijk toch wel bij de andere nodes terecht.
In MyriaNed kan wel een Gateway node ingevoegd worden, waardoor de gemeten informatie opgeslagen zou kunnen worden op de computer of verzonden zou kunnen worden naar een ander netwerk. Bij MyriaNed krijgt de gateway node niet eerder de informatie dan enige andere node in het netwerk de informatie zou krijgen.

Voor het complete artikel klik hier

Meer nieuws over Datacommunicatie
Meer nieuws over draadloze communicatie