Elektrotechniek
27 oktober 2014

Bliksem en overspanningsbeveiliging

Goed uitgevoerd, kan veel ellende voorkomen

Per dag vinden er ongeveer 5.000.000 blikseminslagen plaats op onze aarde. Veel daarvan zijn ver weg en vinden plaats op plekken waar geen schade aangericht kan worden, maar dan nog blijven er inslagen genoeg over die wel schade aan elektrische en elektronische apparatuur kunnen veroorzaken. Een goede beveiliging is daarom zinnig. Dit is gelukkig niet echt ingewikkeld en kan veel ellende voorkomen.

Elektrische en elektronische apparatuur is onmisbaar in ons dagelijkse leven en elk bedrijf en elke woning is dan ook aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit netwerk kan een weg zijn waarlangs een blikseminslag binnen kan komen. Daarnaast is er ook het telefoon- en kabelnetwerk dat bij ons binnen komt en een weg kan vormen. Met een goede overspanningsbeveiliging op alle binnenkomende leidingen, kunnen we voorkomen dat apparatuur beschadigd raakt. Daarnaast moet niet vergeten worden dat hiermee ook de veiligheid voor iedereen die in het pand aanwezig is, vergroot wordt. Bescherming tegen bliksem en overspanningen zorgt dus voor een betere veiligheid voor personen, goederen en apparatuur, maar zorgt daarnaast ook voor continuïteit van onze bedrijfsvoering.

Spanningspieken
Spanningspieken of ook wel transiënts kunnen afhankelijk van de oorzaak en de opbouw van de installatie, oplopen tot spanningen van tientallen kilovolts met een duur in de orde van microseconden. Gaat het om een blikseminslag, dan kan het gaan om een rechtstreekse inslag op een gebouw (bliksemafleiders) of een transmissielijn, maar ook via inductie kan de spanning overgedragen worden. Uiteraard zijn het de buitenshuis aanwezige lange kabels en draden die het de meeste kans lopen om getroffen te worden. Daarnaast kan de spanning ook plotseling oplopen bij het afschakelen van inductieve belastingen zoals transformatoren en motoren. In al deze gevallen krijgt alles wat op de installatie aangesloten is, ineens een veel hogere spanning aangeboden dan de nominale spanning. Ondanks de korte duur van de transiënts, kan de hoge energie-inhoud van de pieken ernstige problemen veroorzaken bij de apparatuur die op de installatie is aangesloten. Daarbij moet u niet alleen aan het totaal uitvallen van de apparatuur denken, maar ook kunnen de spanningspieken voor een versnelde veroudering zorgen.

Voor meer informatie over het programma overspanningsbeveiligingen van Mersen klik hier
Voor meer informatie over Cirprotec klik hier

Voor het complete artikel klik hier

Meer nieuws over Elektrotechniek
Meer nieuws over overspanningsbeveiliging