engineering
28 februari 2012

20% efficiency verbetering voor projecten is altijd haalbaar!

Flow Multi Project Management, een nieuwe methode voor projecten

Ontwikkelbureau Glow Management BV heeft op basis van jaren lange ervaring in het managen van projecten een nieuwe project management methode ontwikkeld die spectaculaire resultaten op doorlooptijd en leverbetrouwbaarheid laat zien. Alhoewel het toepassen van deze methode op een enkel project al verbluffende efficiency resultaten laat zien is deze speciaal gericht op organisaties die meerdere projecten gelijktijdig hebben lopen.

Waarom werken projectplanningen vaak niet en hebben ze voortduren bijsturing nodig? De oorzaak is te vinden in de aannames die bij het aangaan van een project gemaakt worden. Zijn mijn resources tijdig beschikbaar? Valt er geplande capaciteit weg door ziekte of technische storing? Krijgt een ander project ineens voorrang? Veel wordt in de praktijk opgelost door overal wat extra tijd en capaciteit in te bouwen, common practice zogezegd.
Flow MPM nu, draait dit om! Ze gaat uit van het principe dat de voortgang van een project altijd bepaald wordt door de voortgang bij de resources. Als werk door de resources stroomt (=flow) stroomt werk ook door de organisatie én door de projecten! Het belangrijkste sturingscriterium dat hierbij geïntroduceerd wordt is manuur/uur, zeg maar de hoeveelheid werk (manuur) dat in een uur verzet is. Door alle activiteiten van zowel mensen als machines hierin uit te drukken is er een heldere eenheid voor capaciteit gecreëerd waarmee het eenvoudig rekenen is. Een ander belangrijk uitgangspunt bij Flow MPM is de aanname dat er in projecten voortdurend verstoringen optreden die direct invloed hebben op de project doorlooptijd. Door nu niet in taken en data (bv. Gannt chart) te gaan denken, maar juist in resources en gerealiseerde ‘workflow’ en deze informatie direct met alle medewerkers te delen zijn taken ineens eenvoudig te prioriteren en weten medewerkers zelf wat de volgende taak is die ze moeten oppakken!
In 2009 heeft TKF na een grondige analyse als ‘Eerste Klant’ het voortouw genomen voor de implementatie van Flow MPM. Uit de analyse bleek dat de workload van alle projecten tegelijk veel te hoog lag.

Voor het complete artikel klikt u hier

Meer informatie: www.glow-management.com


Meer nieuws over engineering
Meer nieuws over Software